เพราะ…การไปเที่ยวควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข

0
47

“เพราะ…การไปเที่ยวควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข

จึงไม่ควรมีใครเจ็บป่วยจากการไปเที่ยว”

 
ลองฟังเคล็ดลับเดินทางจากคุณหมอกันครับ
นพ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค (หมอโจ้)…
แพทย์เวชศาสตร์การเดินทาง