Work Hard, Play Harder!

Posted by  worldwantswandering@gmail.com   in  ,      4 years ago     5479 Views     Leave your thoughts  

Image

ถ้าทำงานหนักมามากแล้ว เวลาเล่นต้องเล่นให้หนักกว่า

ผมเชื่อว่าทุกๆอาชีพมีศักดิ์ศรี มีเกียรติ มีความสำคัญ ในตัวเอง และก็ต่างต้องทำงานหนักเพื่อผลลัพธ์นั้น

อาชีพ “หมอ”ๆ อย่างพวกเราสองคนก็เช่นกัน งานประจำพวกเราคือตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทุกคนมาหาเรา

ในเวลางานพวกเราก็ทำงานอย่างสุดความสามารถ ใช้ความรู้และทักษะที่เรียนมาเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บ

แต่เวลาที่พวกเราสองคนว่าง หมดภาระจากงานประจำ เวลานั้นคือเวลาเล่น งานเก็บวางเอาไว้ที่โรงพยาบาล ถ้าเป็นคนอื่นก็ให้เอาวางไว้ที่โต๊ะทำงาน อย่านำกลับมาบ้าน

ให้สมองได้มีการผ่อนคลายหลังจากกรากรำมาตลอดทั้งวัน

ผมไม่ได้หมายความว่าให้ทำงานน้อยๆแต่เล่นเยอะๆนะ แต่ผมกำลังหมายถึงว่าให้ทำงานอย่างหนักที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทุกคนต้องยอมรับในงานของเรา แล้วเวลาเราไปเล่น เราต้องเล่นให้หนักกว่าที่คนอื่นเขาทำ เป็นการปล่อยพลังงานที่ถูกสะสมมาตลอดในระหว่างการทำงาน

ส่วนกิจกรรมจะเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่ความชอบ ความถนัด ของตนเอง

แต่เราสองคนรู้แล้วว่า ความชอบ ความถนัด ของตนเอง คืออะไร และ มันกำลังแสดงผลลัพธ์ไปเรื่อยๆในทุกๆวัน

ทุกคนมีเวลาเท่ากัน

1 ปี มี 365 วัน

1 วัน มี 24 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง มี 60 นาที

1 นาที มี 60 วินาที

แล้ว 1 วินาทีตอนนี้ คุณกำลังทำอะไรอยู่

การนั่งหายใจทิ้งไปวันๆ หรือ ร้องไห้บ้าๆ ไปกับเรื่องบางเรื่องในแต่ละวัน ไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้นเลย ทั้งการงานหรือการเล่นครับ

ผลลัพธ์ของทุกๆการกระทำมันคือผลของกรรมที่คุณกำลังกระทำอยู่ตอนนี้นะครับ

Comments

comments

No Comments

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

You can use these tags:   <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>