ข่าว : ทางการพม่า เปิดให้นักท่องเที่ยวยื่นขอวีซ่าออนไลน์ (E-visa) ได้แล้ว

314

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปยังประเทศ “พม่า”

ทางการพม่า เปิดรับการทำวีซ่าอิเล็คทรอนิกส์ หรือ E-Visa
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องไปสถานทูต
(สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เท่านั้น!)

โดยเริ่มเปิดรับทำวีซ่าออนไลน์ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ว่า มี 4 ขั้นตอน
1) ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
2) ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต (ค่าธรรมเนียม 50 usd ต่อคน ราวๆ 1,600 บาทต่อคน)
3) รอการอนุมัติและรับเอกสารรับรองวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ
4) นำเอกสารรับรองวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมพาสปอร์ตไปแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงตราประทับในพาสปอร์ต

นักท่องเที่ยวที่สมัครและขอบริการวีซ่าทางออนไลน์จะได้รับวีซ่าภายในหนึ่ง สัปดาห์ ซึ่งต้องใช้ภายใน 3 เดือนนับจากวันสมัคร และสามารถอยู่ในเมียนมาร์ได้นาน 28 วัน

ข้อดี คือ ได้ความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปที่สถานทูตเพื่อขอวีซ่าแล้ว ทำจากที่ไหนบนโลกก็ได้

ข้อเสีย คือ ได้วีซ่านานกว่าปกติ และราคาแพงกว่าปกติ

ค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการขอวีซ่าที่สถานทูต ณ ปัจจุบัน (ส.ค. 57)
– ธรรมดา ( 3 วันทำการ ) = 810 บ. ต่อคน
– ด่วน ( 2 วันทำการ ) = 1,025 บ. ต่อคน
– ด่วนพิเศษ ( รอรับตอนบ่ายวันเดียวกัน ) = 1,200 บาท ต่อคน

วัน-เวลาเปิดบริการของสถานฑูต
วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของไทยกับพม่า)
1. ยื่นขอ visa ตั้งแต่ 09:00-12:00 น.
2. รอรับ visa ตั้งแต่ 15:30-16:30 น.

ที่มาของภาพ : http://www.myanmarevisa.gov.mm/

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.