ประวัติศาสตร์รวันดา

ประวัติศาสตร์สอนอะไรเรา แล้วรวันดาสอนอะไรเรา

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ทำให้ประชากรรวันดาตายไปถึง 1 ใน 8 นำไปสู่การก้าวผ่านความเกลียดชังเป็นตัวอย่างประเทศที่พัฒนาในด้านต่างๆได้อย่างไร

Recent posts

Google search engine

Popular categories